PURJEHDUSOHJEET

Luokkajako

Kilpailuluokat ovat LYS 1 ja 2, yleinen luokka LYS 1 ja 2, sekä yksinpurjehtijat LYS.

Yleinen luokka jaetaan iso- ja pieni- LYS-jaon mukaisesti (1,18 SV on isossa luokassa, raja vahvistetaan kipparikokouksessa) kahteen ryhmään.

Yleisen, perheluokan tasoituskerroin on LYS:in mukainen ilman spinnua ja sitä ei tässä luokassa saa käyttää. Autopilotti on sallittu. Sarjaan toivotaan kerhon matkapurjehtijoita ja niitä, jotka haluavat tutustua kilpapurjehdukseen.

Pieni ja iso LYS ajetaan spinnukertoimilla, myös gennaakerin käyttö sallitaan. Tähän luokkaan odotetaan tiistaikilpailujen nykyisiä ja aiempia aktiiveja. Vain yksinpurjehtijat voivat ilmoittautua LYS-luokkaan ilman spinnua ja he saavat käyttää autopilottia kisassa. Mikäli sinkkuja on tarpeeksi, he muodostavat oman luokkansa. Asia vahvistetaan kipparikokouksessa.

Lähtö tapahtuu lauantaina takaa-ajolähtönä seuraavasti: Kaikille luokille laaditaan yksi ja yhteinen lähtöaikataulukko, jossa on kullekin LYS kertoimelle oma määrätty lähtöaika. Lisäksi iso ja pieni luokka lähtevät samanaikaisesti rinnakkain. Lähetysvene ilmoittaa myös seuraavan lähdön LYS-kertoimen ja ajan VHF-radiolla, sekä antaa äänimerkin lähtöhetkellä. Aika on GPS-aika.

Kipparikokouksessa ilmoitetaan lopullinen lähetystapa ja aika. Lähtöaikataulukko LYS-luvun mukaisesti julkaistaan verkkosivullamme kipparikokouksen jälkeen.

Ellei merkittävän sääolomuutoksen takia jouduta aikojen uudelleenlaskentaan, maaliintulojärjestys on kilpailun tuloslista luokat huomioiden.

Rataselostus, Stora Bredskär- Norra Sådö (Radan pituus n. 20 nm)

Lähtölinja on Stora Bredskärin länsipuolen sataman ulosajoreitille sijoitetun poijun/lipun ja tuomarialuksen välissä. Lähdössä ajetaan kerhon saarisataman edustalta 9 m väylälle.

- Brändöklackenin punaiset väylän reunaviitat, 2 kpl ajetaan oikein.

- Reitti noudattaa 9.0 m väylää Porkkalan selälle. Röda Kon eteläpuolen turvavesimerkein merkittyä veneväylää voidaan haluttaessa käyttää.

- Små Mickelskärin jälkeen on siirryttävä 9 m väylälle, jonka väylämerkkejä noudatetaan Porkkalan selän alkuun Stora Träsköstä  etelään oleva Muntersgrundin punainen reunamerkki mukaan lukien.

- Reitti jatkuu Pikkalan 10 m väylän yli 5,5m saaristoväylälle, jota purjehditaan maalialueelle asti.

- Haruna-Oxhornen länsiviitat, 2 kpl, ajetaan oikein.

- Ådgrund Kobben ja Ytre Ådgrund ohitetaan itäpuolelta.

- Vormö Högholmen voidaan ohittaa väylää myöten tai Högholmenin pohjoispuolelta.

- Maalialue sijaitsee Norra Sådön koillisella vesialueella 5,5 m väylältä kerhosaareen johtavalla tavanomaisella kulkureitillä.

Radan lyhentäminen

Mikäli sääolot ovat heikkotuulisia ja lyhennetty rata on aiheellinen, maalialuetta voidaan tuoda aina Vormö - Stora Halsö linjalle asti takaisin 5,5 m väylää kerhosaaresta. Tavoitteena on, että kaikki ehtivät saunaan ja illalliselle. Lautakunnan veneessä = lähetys / maalivene on S-lippu lyhennetyn radan merkiksi.

Jos lähtöhetkellä on tuuletonta, voidaan lähtöpaikkaa siirtää Små Mickelskärin (-4,6 nm) tai vielä pidemmälle Stora Träskön (-7,9 nm) kohdalle. Näissä tapauksissa käytetään erikseen laskettuja lähtöaikataulukoita.

Noudatettavat säännöt:

Edellä on määritelty autopilotin käytöstä. Muutoin kilpailussa noudatetaan SPV:n kilpailusääntöjä sekä yleisiä meriteiden sääntöjä. Väistämissääntöjen tulkinnassa yleisen luokan purjehtijoita kehotetaan noudattamaan ensisijaisesti kohteliasta ja hyvää merimiestapaa sekä välttämään riskien ottoa. LYS-kilpailijat keskenään noudattavat kilpailusääntöjä.

Palkinnot 

Kussakin luokassa jaetaan kiertopalkinto, mikä jää voittajan haltuun vuodeksi. Muutoin kunkin luokan kolme ensimmäistä saavat kunniakirjat, joiden kopiot jäävät Bergelän salin seinälle vuodeksi. Sen jälkeen kunniakirjat tallennetaan Bergelän Regatan historiakansioon, jota säilytetään Bergelän salissa. Mikäli osanotto on runsasta yleisessä luokassa, se jaetaan palkintojen jaossa kahteen luokkaan. Yleisen luokan viimeinen saa sitkeän kipparin viinipullon. Lisäksi hänellä on kunnia ojentaa seuraavana vuonna viinipullo tuolloiselle saajalle.

KILPAILUTOIMIKUNTA 2020

Kilpailupäällikkö
Timo Perttilä
tperttila56@gmail.com
0400 408 485

Kilpailutoimikunta
Kai Kniivilä
Simo Sepperi
Tuomas Huikko
Miia Suominen
Pekka Laulajainen
Erno Kniivilä

Kilpailutoimikunnan sähköpostiosoite kilpailu@kivenlahdenvenekerho.fi

H-veneen yhteyshenkilö
Iida Salmivesi
050 304 9868