Katsastus

YLEISTÄ KATSASTUKSESTA

Katsastus on tärkeä toimenpide, jossa käydään läpi veneen turvallisuus ja varmistetaan veneen kunto. Tavoitteena on, että kerhon veneilijät pärjäävät turvallisesti vesillä, vaikka asiat ei aina menisikään ihan ennakkoon toivotulla tavalla. Suurin osa katsastusvarusteista on sellaisia, joita emme toivo tarvitsevamme, mutta joiden puute hätätilanteessa voi aiheuttaa suurtakin vaaraa.

Vastuu veneessä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa oltaessa veneen päällikkönä toimivalla. Katsastus ei siirrä vastuuta pois veneen päälliköltä.

Veneen vuosikatsastus tehdään alkukesästä eli viimeistään kesäkuussa. Tämän lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus vähintään joka viides vuosi. Peruskatsastuksessa on kaksi vaihetta:
● Runkokatsastus, joka tehdään, kun vene on maalla.
o Ensimmäinen runkokatsastus on tiistaina 21.3.2023 klo 17–20.
● Peruskatsastus tehdään, kun vene on vedessä.

Muistutettakoon, että KLV:n sääntöjen mukaan laituripaikan edellytys on katsastettu vene.

Miksi katsastaa vene?
● Oman ja kanssaveneilijöiden turvallisuuden lisäämiseksi.
● KLV:n sääntöjen mukaan kerhon laituripaikka edellyttää veneen katsastamista veneilykaudelle.
● Katsastettu vene saa käyttää KLV:n perälippua.
● Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle veneelle alennuksen vakuutusmaksuista.
● Viranomaiset tarkastavat harvemmin veneitä, joissa on voimassaoleva katsastustarra.

Katsastuksen muistilista

Runkokatsastus

Tarkista, onko veneesi tänä vuonna runkokatsastusvuorossa. Jos edellisestä runkokatsastuksesta on kulunut 5 vuotta tai veneellesi on tehty merkittäviä korjauksia, on se runkokatsastettava tänä vuonna. KLV ei ilmoita erikseen runkokatsastettaville veneilijöille runkokatsastustarpeista.

Katsastuksen varaus

Katsastuspäivät ilmoitetaan kerhon toimintakalenterissa. Suosittelemme, että katsastus tapahtuisi näinä päivinä. Katsastusvaraus tehdään kuten viime vuonna www.venekerhot.fi/kivenlahti-sivustolta eli samalta alustalta kuin sataman valvontavuorojen varaus tehdään.

Katsastustarra

Katsastustarran väri vuonna 2023 ei ole tätä kirjottaessa määritelty. Tarranpaikka on paapuurin (vasemman) kyljen puolella ohjaamon, tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa ja ollessa laiturissa.
Veneen katsastus on omistajan/haltijan/edustajan kannalta suoritettu, kun tarra on kiinnitetty oikeaan paikkaan, katsastaja on tehnyt merkinnät/allekirjoituksen/ huomautukset pöytäkirjaan sekä allekirjoittanut venetodistuksen.
Muun kuin oman seuran katsastajan tekemästä katsastuksesta on veneen omistaja/haltija velvollinen ilmoittamaan oman seuransa katsastusvastaavalle rekisteröintiä varten ennen 1.7.2023, sähköpostilla katsastus@kivenlahdenvenekerho.fi.

Mikä katsastusluokka?

Katsastusluokkia on 4 ja valitaan veneen pääasiallisen käyttöalueen ja käyttötarkoituksen perusteella, ks. esim. merkinantovälineet. Mitä alhaisempi katsastusluokka, sitä enemmän on turvavarusteita lakien ja asetusten lisäksi. Esim. avomerikilpailuissa vaaditaan usein 1-2 luokan katsastus. Kysy neuvoja katsastajaltasi. Häneltä saat varmasti neuvoja.
Katso myös www.spv.fi/teema/katsastus.

Katsastuksen laiminlyönti

Katsastuksen laiminlyöntimaksu on 100 euroa. Katsastus katsotaan laiminlyödyksi, mikäli
● vene on kokonaan katsastamatta.
● vene ei ole runkokatsastettu viimeisen 5 vuoden aikana tai katsastus on keskeneräinen, eli vene on pelkästään runkokatsastettu. (Kesken kauden satamaan tuodulle veneelle voidaan sallia runkokatsastus vasta syksyllä.)
● vene on katsastettu kesäkuun jälkeen ilman hyväksyttyä syytä.
● katsastuksen viivästymisestä tai katsastamatta jättämisestä (esim. vene maissa) ei ole ilmoitettu kerholle kirjallisesti (sähköpostilla) ennen 1.7.2023.
● Huomaa myös, että vahingon sattuessa vakuutusyhtiö usein pyytää todistusta katsastetusta veneestä ja perii alennuksen jälkeenpäin, jos vene ei ole katsastettu.

Ilmoitus on tehtävä myös, jos vene katsastetaan muualla. Ainoastaan kirjallisesti tehdyt ilmoitukset huomioidaan. HUOM! Ilmoita kerholle myös, jos olet myynyt veneesi ja/tai hankkinut uuden!

Laiminlyöntimaksu seuraa myös, jos vene on myyty, mutta venettä ei ole poistettu kerhon venerekisteristä ennen 1.7.2023. Kerhon rekisteristä poistaminen on rekisteriin merkityn veneen omistajan vastuulla. Huomatkaa, että ilmoitus katsastuksen myöhästymisestä ei oikeuta katsastuksen laiminlyömiseen. Veneilijän on itse otettava yhteyttä katsastajaan, jos haluaa katsastuksen em. katsastusaikojen ulkopuolella. Katsastajilla on oikeus periä palvelumaksu, jos vene katsastetaan virallisten katsastusajankohtien ulkopuolella. Jos vene on laskettu vesille, se on myös katsastettava. Katsastus on edellytyksenä kerhon lipun käytölle sekä sille, että vene saa laituripaikan myös seuraavana vuonna. Katsastus koskee kaikkia kerhon venerekisterissä olevia veneitä, koosta riippumatta. Kerhon hallitus voi poistaa katsastamattomat veneet kerhon rekisteristä. Jos venettäsi ei pidetä kerhon laiturissa, ei katsastuksen laiminlyöntimaksua peritä.

Sammuttimet

Käsisammuttimen kelpoisuusajaksi hyväksytään yksi vuosi valmistusajankohdasta tai tarkastuksesta. Moottoritilan sammutin ei korvaa käsisammutinta/käsisammuttimia. Sammuttimen on oltava vesiliikenneasetuksen (124/1997)2§ mukaan vuosittain tarkastettu. Uusi käsisammutin hyväksytään vuoden ajan valmistusajankohdasta, joka on stanssattu sammuttimeen. Katsastuksessa tulee sammuttimen olla tarkastettu tai hyväksytty koko veneilykaudelle (touko–lokakuu).

Pelastusliivit

Kaikissa 1-, tai 2-luokkaan katsastetuissa veneissä on oltava kaikille vähintään 100N pelastusliivit. Myös 3-luokkaan katsastettuihin veneisiin suositellaan em. pelastusliiviä, vaikka 50N kelluntapukine niissä riittääkin. Muistakaa, että ”paukkuliivit” on tarkastettava vuosittain ja tarkastuksesta on tehtävä merkintä liiveihin. Tarkastuksen voi tehdä itse pumppaamalla liivit täyteen ja tarkistamalla, ettei niissä esiinny vuotoja vuorokauden kuluessa. Tarkistakaa myös, että patruunat ovat ajan tasalla ja toimintakunnossa. Jokaiselle paukkuliiville on veneessä oltava voimassa oleva varapatruuna.

Hätämerkinantovälineet

Katsastuksessa tarvittavat vaihtoehdot hätämerkinantovälineille katsastusluokittain on annettu kerhon nettisivuilla kohdassa katsastus www.kivenlahdenvenekerho.fi/katsastus.

Moottorin vaihto

Katsastajia on pyydetty informoimaan veneilijöitä siitä, että Trafi voi olla rekisteröimättä venettä, jos siihen vaihdetaan valmistajan toimesta hyväksyttyä suurempitehoinen moottori. Tällaista ei suositella, mutta sitä haluavien on syytä selvittää asia Trafin kanssa ennen vaihtoa.

Veneen sähkölaitteet

Sähkölaitteista tarkastetaan sähköjärjestelmän yleiskunto ja maasähköjärjestelmä. Toivotaan, että myös vanhemmissa veneissä on sähköjärjestelmästä laadittu asianmukainen sähkökaavio.

Tyhjennysvälineet

2- ja 3-luokkaan katsastetuissa veneissä tulee olla vähintään yksi kiinteästi asennettu käsikäyttöinen tyhjennyspumppu. 1-luokkaan katsastetuissa veneissä näitä tulee olla vähintään kaksi, sekä vielä yksi koneellinen pumppu. Huom! Myös pienemmissä 3-luokkaan katsastetuissa veneissä on sääntöjen mukaan oltava kiinteästi asennettu käsipumppu. Irrallinen pumppu ei kelpaa, sillä käden on hätätilanteessa oltava vapaa muuhun mahdolliseen toimintaan.

Vuokraveneet

Vesiliikennelain muuttuessa vuonna 2020 poistettiin erillinen katsastusvelvollisuus Traficomin toimesta vuokraveneille, jotka ovat huviveneitä. Siitä lähtien vuokrattavat huviveneet katsastetaan kuten muutkin kerhon veneet SPV:n hyväksymän katsastajan toimesta. Vanha viranomaiskatsastus voidaan kuitenkin hyväksyä runkokatsastukseksi, jos se on katsastettu vuosina 2018, 2019 tai 2020. Tästä kuitenkin todistus kerholle.

Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan hankittaviksi seuraavat ilmaiset sovellukset:
● Suomen meripelastusseuran julkaisema Trossi-sovellus
● 112 Suomi -mobiilisovellus
• Keskeisin hyöty on, että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu.
• Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä.
• Apua osataan lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta yksiköstä.
• Avun paikalle tuloa nopeuttaa se, että kohdesijainti on tarkasti tiedossa.
• 112 Suomi on Digian kehittämä ja omistama. (Digia Oyj on suomalainen tietotekniikkayritys, joka toimittaa tietojärjestelmiä muun muassa eri turvallisuusviranomaisille.)
• 112 Suomi -mobiilisovellus on integroitu Hätäkeskuslaitoksen järjestelmiin. Näin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista, kun hätäpuhelu soitetaan sovelluksen kautta.
● Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Windows-, Android- ja iPhone-puhelimiin sovelluskaupoista.

Näkyvyyttä haittaavat laitteet ja varusteet

Varsinkin moottoriveneissä on huolehdittava siitä, että näkyvyyttä ajettaessa ei haittaa turhat laitteet ja varusteet, kuten esimerkiksi lepuuttajatelineet lepuuttajilla, jotka on asennettu veneen kaiteisiin niin että niiden taakse jää tähystystä haittaava katvealue!

Matkapuhelimen suojaaminen säänkestävästi

Mitä vaaditaan, jotta puhelimen katsotaan olevan “säänkestävä”:
● Puhelin, joka on valmistettu vesitiiviiksi. Yleensä tämä tarkoittaa valmistajien määritelmissä upotusta maks. 0,5 m ja 30 min.
● Tavallinen puhelin, joka on laitettu vesitiiviiseen suojapussiin ja joka mahdollistaa sen käytön suojan läpi.
Netissä hakusanana voi käyttää “puhelimen vesisuoja”. Osa tuotteista mainitsee, että suojapussi tekee puhelimesta kelluvan.
● Muu suoja, joka mahdollistaa puhelimen käytön suojan läpi. Kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi “Minigrip”-pussi ei kestä tiiviinä kauan.

Jos kaipaat lisää tietoa katsastusluokista ja muista katsastukseen liittyvistä asioista käy Suomen Purjehdus ja Veneilyn sivuilla kohdassa katsastus www.spv.fi/teema/katsastus.

KLV KATSASTAJAT

Katsastuspäällikkö

Antti Järvenpää

katsastus@kivenlahdenvenekerho.fi

Katsastajat

Toni Haapa-aho, 044 353 0554

Kyösti Karppinen, 050 511 4606

Mika Laine, 040 716 3184

Tommi Malinen, 050 349 9864

Samu Aarnivuo, 050 413 5247

Kim Skogström, 040 501 5093

Jussi Hukka, 050 586 4606

Miika Honkanen, 040 838 3404

Erno Kniivilä, 050 376 2001

Patrik Lohman, 040 502 4288

Gunnar Von Schantz, 0400 442 505