Kommodori Pekka Mäkelä
Kommodori Pekka Mkel 1
Kommodorin tervehdys

Edellisten kommodorin Jouko Mäenpää ja Harri Peltoniemen kausilla suunniteltiin ja toteutettiin kerhon mittakaavassa haastavat investoinnit Bergelään ja satamaan. Bergelään tehtiin uusi sauna ja purettiin vanha sekä uusittiin laiturit. Sataman laituripaikoista pääosa siirtyi kerhon omistukseen ja niiden laiturit vaihdettiin sekä mastotelinettä laajennettiin. Asianomaisia toimikuntia ja talkoolaisia on kiittäminen, että projektit saatiin myös asiamukaisesti valmiiksi.

Nämä investoinnit rahoitettiin omista varoista ja ottamalla lainaa. Kerhon rahoitustilanne on sinänsä tyydyttävä, mutta merkittäviin uusiin investointeihin ei ole varaa moneen vuoteen. Tarpeellinen kunnossapito, korjaukset ja muutokset tietysti tehdään. Eli talkoisiin on edelleen tilaisuuksia.

Lähivuosina kerhon toiminnan oletetaan jatkuvan totutun toisteisen kalenterin mukaisesti. Tarkemmin kausi 2019 niiden sisältö on toimikuntien suunnitelmissa ja niiden toimeenpano on niiden vastuulla. Myös yhteistyö Espoolaisten venekerhojen kanssa jatkuu koulutuksessa ja Suursaari Racessa.

Toivotan hyvää veneilykautta sekä uusille, että vanhoille jäsenille. Pidetään hyvää huolta yhteystyöstä ja yhteisestä omaisuudestamme.

Pekka Mäkelä