Koulutus

spinaakkerikuva

KOULUTUS- JA NUORISOTOIMINTA KIVENLAHDEN VENEKERHOSSA

Turvalliseen veneilyyn ei riitä pelkästään katsastettu ja turvallinen vene, vaan myös veneen miehistön on syytä hallita veneilyyn liittyvä teoria- ja käytännön osaaminen yllättävissäkin tilanteissa tai vaikeissa olosuhteissa. Kivenlahden venekerhon koulutustoiminta pyrkii siihen, että kaikki sen jäsenet osaisivat veneillä turvallisesti.

Kivenlahden Venekerho järjestää koulutukset yhteistyössä kuuden muun espoolaisen pursiseuran kanssa Espoon Merikoulun alla. Mukana yhteistyössä on seuramme lisäksi Soukan Venekerho, Laurinlahden Venekerho, Espoon Pursiseura, Espoon Merenkävijät, Haukilahden venekerho sekä Xtra Staerk Ocean Racing Society. Yhdessä pystymme luomaan huomattavasti kattavamman koulutustarjonnan. Lisäksi kun seitsemän seuran jäsenmäärä on merkittävästi yhtä seuraa suurempi, pystymme tarjoamaan jatkuvuutta hyväksi havaituille kursseille ja siten palvelemaan hyvin myös uusia jäseniä. Espoon Merikoulu palkittiinkin vuonna 2019 vuoden kouluttajaseurana esimerkkinä hyvin järjestetystä koulutustoiminnasta.

Merikoulun kurssitarjonta löytyy Merikoulun verkkosivuilta. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu ajoissa! Monet koulutukset ovat hyvin suosittuja.

Kurssitarjonnan kehittyminen jäsenten toiveita vastaavaksi vaatii myös jäsenten aktiivisuutta. Ideoita uusista koulutustarpeista ja kursseista tai kerhoiltojen aiheista otetaan mielellään vastaan, jotta mielenkiintoa ja haasteita riittää myös nykyiset kurssit jo suorittaneille jäsenille. Ideoita ja kommentteja voi antaa esimerkiksi Merikoulun sivuilta tai ottamalla yhteyttä koulutustoimikunnan jäseniin.

Kivenlahden venekerhon Purjehduskoulu

Kivenlahden venekerhon alaisuudessa toimii perinteikäs purjehduskoulu. Vuosikymmenien aikana koulussa on opiskellut purjehduksen taitoja satoja oppilaita. Suhteellisen pienen opiskelijamäärän johdosta on viime aikoina opetus keskittynyt purjehtijakurssiin, mutta tarvittaessa saaristopäällikkökurssin (ent. perämieskurssi) järjestäminen olisi mahdollista. Laaja ja suojaisa Espoonlahti on ihanteellinen opetusalue erityisesti purjehduksen perustaitojen opetteluun. Avoimempi meri on tarvittaessa vain pienen purjehdusmatkan päässä.

KLV-Purjehduskoulun opettajat ovat Suomen Purjehduksenopettajat ry:n (PORY) kouluttamia ja auktorisoimia purjehduksenopettajia ja -ohjaajia. Koulutusveneet ovat seuran jäsenten 30–40-jalkaisia purjeveneitä, ja oppilaita on tyypillisesti 3–5 venettä kohden.

Purjehduskoulun purjehtijakurssi täydentää hyvin Espoon Merikoulun tarjontaa sillä näin Merikoulussa voi suorittaa myös Purjehtija-osuuden SPV:n aikuisille tarkoitetussa koulutusjärjestelmässä.

Lasten purjehduskoulu

KLV ei tällä hetkellä järjestä itse lapsille purjehduskoulua. Lasten purjehduskouluja on tarjolla Espoon Merikoulun muiden jäsenten järjestäminä. Espoon Pursiseuran kurssit järjestetään Nuottaniemessä ja Espoon Merenkävijöiden kurssit Haukilahdessa. Katso ajankohtaiset lisätiedot seurojen sivuilta.

Kivenlahden venekerholla on Bergelän saaritukikohdassa kaksi optimistijollaa sekä kaksi suppilautaa nuorison ja varttuneempienkin käytössä.

Aikuiskoulutusjärjestelmä 

Suomen Purjehduksen ja Veneilyn aikuiskoulutuksen tavoitteena on veneilyturvallisuuden lisääminen. Kun jo vuosia hyvin toimineen seurojen vuosikatsastuksen ansiosta veneiden veneilyturvallisuus on melko hyvässä kunnossa, on katsottu, että seuraavaksi on tarvetta panostaa vastaavasti veneilijöiden veneilytaitoihin ja -tietoihin. Veneilijöiden kouluttaminen seuroissa tulisi edelleenkin perustua niiden haluun tarjota koulutusta jäsenilleen ja veneilijöiden vapaaehtoiseen osallistumiseen. Aikuiskoulutusjärjestelmä on osa SPV:n koulutustoimintaan, johon sen lisäksi jo kuuluvat koulutusjärjestelmät katsastustoiminnalla, lasten ja nuorten veneilylle, kilpailutoimihenkilöille ja valmentajille.

Aikuiskoulutusjärjestelmä on tarkemmin esitelty oheisessa kaaviokuvassa:

Perustutkintotasoja on kolme: Veneilijä, Purjehtija ja Venepäällikkö. Tutkintoon sisältyy aina teorian ja käytännön opetus – ja osaamisen näyttö sekä luokkahuoneessa että vesillä. Lisäksi seurat voivat järjestää näitä tukevia ja syventäviä kursseja kuten esimerkiksi sisävesiliikenteen säännöstö (CEVNI), VHF, purjeiden säätö, moottorin huolto ja niin edelleen. Järjestelmä on Trafin valvoman ja auktorisoima, ja esimerkiksi päällikkötutkinnon hyväksytty suoritus täyttää Trafin ja YK:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan saamiseksi. Vaikka järjestelmä on osittain kilpaileva ja rinnakkainen Purjehduksenopettajat PORY ry:n koulutusten kanssa, purjehtijatason vaatimukset voidaan suorittaa PORY:n kursseilla ja niiden opettajilla on pääsääntöisesti oikeus antaa todistus myös SPV:n järjestelmän mukaisesti. Myös muut – kuten Suomen Navigaatioliiton laivuritutkinnot – voidaan joustavasti ottaa huomioon korvaavina suorituksina. Esimerkiksi kansainvälisen kuljettajakirjan voi saada esittämällä Navigaatioliiton rannikkolaivurin tutkinnon ja todistamalla käytännön veneilytaidon muulla tavalla.

Espoon Merikoulu tarjoaa koulutusta kaikille kolmelle perustutkintotasolle. Näista KLV:n vastuulla on PORY:n vaatimusten mukainen purjehtijakurssi. Veneilijä ja venepäällikkökurssien lisäksi järjestetään säännöllisesti yhteisiä kerhoiltoja, joissa kokeneemmat veneilijät voivat keskustella miten jo suoritetut tutkinnot ja käytännön kokemus voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kansainvälistä kuljettajakirjaa haettaessa.

Lisätietoja koulutustoimikunnalta.

Tule veneilykouluttajaksi tai purjehduksenopettajaksi

Tule mukaan kouluttamaan KLV:n purjehduskouluun (purjehduksenopettaja/ohjaaja) tai Espoon Merikouluun (veneilykouluttaja).

Kerhomme vilkas toiminta on veneilystä kiinnostuneiden vapaaehtoisten henkilöiden toiminnan varassa. Tarvitsemme entisten kokeneiden henkilöiden lisäksi uusia näkemyksiä ja toimintojen toteuttajia.

Tilaisuuksissa tarvitaan myös useita erikoisaiheiden asiantuntijoita, kuten huolto, sähkölaitteet, veneilijän lakitietous, ensiapu jne. Aloittaa voi myös apuopettajana kokeneen kouluttajajoukon mukana ja vastuuta lisätä kokemuksen karttuessa.

Veneilykoulutus

Espoon Merikoulun veneilykoulutus sisältää kursseja aloittelijasta kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyteen asti. Ohjelmaa täydentävät ensiapu-, tutka- ja muut veneilijöille tarpeelliset kurssit. Veneilykurssien kouluttajat saavat tehtävään koulutuksen Suomen Purjehduksen ja Veneilyn (SPV) kouluttajakursseilla, jotka pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa.

Purjehduksenopettaja/ohjaaja

Kivenlahden Venekerhon Purjehduskoulun opettajat ovat Suomen Purjehduksenopettajat ry:n (PORY) kouluttamia purjehduksenopettajia ja -ohjaajia.

Molemmissa tapauksissa kerhomme lähettää kouluttajat kyseisille kursseille ja vastaa niiden kustannuksista. Lisää kouluttaja-asioista koulutuspäälliköltä tai purjehduskoulun rehtorilta.

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Koulutuspäällikkö
Sini Lind, 040 541 6107
koulutus@kivenlahdenvenekerho.fi

Jäsenet
Tuomas Huikko, 040 553 6442
Tuomas Parviainen, 040 779 9564

PURJEHDUSKOULUN OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Tuomas Huikko, 040 553 6442
tuomas.huikko@outlook.com
KLV:n purjehduskoulun rehtori
Purjehduksenopettaja (PORY)
Veneilyliittokouluttaja (SPV)
VHF-liittokouluttaja (SPV)

Angelos ’Ange’ von Martens
Purjehduksenopettaja (PORY)
Veneilykouluttaja (SPV)

Sini Lind
Purjehduksenohjaaja (PORY)
Veneilykouluttaja (SPV)

Timo Perttilä
Purjehduksenopettaja (PORY)

Mika Laine
Purjehduksenohjaaja (PORY)

Tuomas Parviainen
Veneilykouluttaja (SPV)

Markus Hanhisalo

Jari-Pekka Tiesmäki

PORY = Purjehduksenopettajat ry
SPV = Suomen Purjehdus ja Veneily ry